ЦЕНОРАЗПИС
за неосигурени и частни пациенти
 
Услуга Цена 
1.  Медицински преглед 30.00 
2.  Вторичен, контролен преглед 15.00 
3.  Посещение и преглед в дома 30.00 
4.  Консултация, съвет 5.00 
5.  ЕКГ с 12 отвеждания + разчитане 10.00 
6.  Изследване на урина с тест лента  2.00 
7.  Изследване на кр.захар 3.00 
8.  Интрамускулна инжекция 2.00 
9.  Венозна инжекция 7.00 
10.  Венозна инфузия 10.00 
11.  Епикутанен тест/проба/ Mantu 5.00 / 12.00 
12.  Превръзка 5.00 
13.  Обработка на рана 10.00 
14.  Отстраняване на конци 10.00 

 

ЦЕНОРАЗПИС
на услуги, които не се поемат от НЗОК
 
Услуга Цена 
1.  Отстраняване на кърлеж 10.00 
2.  Ушна промивка 10.00 
3.  Имунизация с преглед без стойността на био-продукта 15.00 
4.  Удостоверение за социални грижи и столове 10.00 
5.  Издаване на болничен лист по писмена „препоръка“ на друг специалист, стоматолог или болнично заведение 10.00 
6.  Мед. свидетелство за МПС  15.00 
7.  Удостоверение за здравословно състояние за чужбина, банки и застрахователи 35.00 
8.  Заверка на здравни книжки за работа 15.00 
9.  Мед. свидетелство за работа на лица над 18 год. 15.00 
10.  Направление за НОИ (бл.119) 10.00 
11.  Съобщение за смърт 30.00 
12.  Медицинска бележка за ученик 3.00 
13.  Изписване на „зелена рецепта“ 3.00 
14.  Други удостоверения и частично попълване на документи 5.00 

 

* Всички цени са в лева с включен ДДС!