Наднорменото тегло е натрупване на телесна маса над приетата норма. Това не означава още, че то се превръща автоматично в проблем за човека, защото в някои случаи то няма отрицателни последствия. Например при спортисти или физически работници увеличената телесна маса може да се дължи на силно развита мускулатура. Наднорменото тегло се превръща в сериозен проблем само когато то е придружено със затлъстяване.
Затлъстяването е ЗАБОЛЯВАНЕ и представлява увеличено количество мазнини в организма, които имат силно увреждащ ефект върху обмяната на веществата и функцията на органите. Човешкото тяло е устроено да трупа килограми и да ги запазва на всяка цена.От това е зависило оцеляването на човешкият вид през хилядолетията. Човешката еволюция се е развила при условия на недостиг на храна, а не на изобилие и затова сме склонни да пълнеем, а не да слабеем. В последните години към това се добави и обездвижването на човек, което и доведе до световната епидемия от затлъстяване.
Затлъстяването засяга най-тежко сърдечно-съдовата система, като силно нараства рискът от инфаркт на сърцето и от мозъчен инсулт. Затлъстяването се характеризира с хронично протичане и рецидивиращ характер, което означава, че не може да бъде излекувано, а изисква поддържащо лечение и поведение.
Като цяло, проблемът с килограмите над нормата (вкл. страдащите от затлъстяване) е характерен в по-голяма степен за мъжете - близо 39% от мъжете в България над 15 години страдат от наднормено тегло и приблизително 33% от жените. С преминаването на 40-годишната възраст значимо се увеличава делът на българите с наднормено тегло (вкл. страдащите от затлъстяване), като в групата на 50-59 годишните той надхвърля 50%.
Причините са 2 големи групи: генетични фактори и фактори на средата - съответно външни и вътрешни.Взаимодействието между тях определя енергийния баланс на организма, а когато този баланс се наруши, започва отлагане на мастна тъкан в мастните депа.
Генетичните фактори са непроменливи. Те определят нивото на основната ни обмяна, която съставлява около 70 % от енергийния разход на организма. Това е енергията, необходима за действието на органите ни, и тя се изразходва дори в покой.
Oбработката и усвояването на храната от организма съставляват около 10 % от енергийния разход. Този фактор е също труднорегулируем и е генетично определен, но все пак зависи и от вида, и от начина на хранене.
Спонтанната физическа активност, т.е. тази, която е свързана с ежедневните ни житейски дейности, изразходва около 20 % от приетата енергия и също е труднопроменлива и наследствено определена.
От общия енергиен разход единствено волевата физическа активност е променлива величина. Чрез увеличаването й може да се повиши обмяната на мастите, да се насочи в правилна посока и да се стигне до намаляване на натрупаната мастна тъкан. Липсата на физическа активност на съвременният човек е основна причина за намаления енергиен разход.