ХРАНЕНЕ

Храната - лекарствоХранене- съвкупност от процеси в организма, при които той приема определени вещества от околната среда, за да поддържа енергийните си и веществени нужди.
Храни- основни хранителни вещества(нутриенти), разделени в пет групи:

 • Белтъчини
 • Мазнини
 • Въглехидрати
 • Минерални вещества
 • Витамини 

Първите три внасят енергия в организма и поради това той има нужда да ги приема в големи количества. Поради това се наричат макронутриенти. Витамините и минералните вещества не съдържат енргия(калории), потребностите на организма са ниски и за това се наричат микронутриенти.
Чрез храната в организма се внасят материали за изграждане и визстановяване на тъканите и органите, енергия за основната обмяна и др. Дейности и вещества за регулиране на различни телесни функции. Това определя трите основни функции на храната:
1. Пластична 2. Енергийна 3. Регулаторна
Белтъците изпъняват основно пластична, въглехидратите и мазнините- енергийна, а витамините и минералните вещества- регулаторна функции.
В отделните хранителни продукти петте основни групи нутриенти са представени в различни количествени отношения, което обуславя и различната хранителна и биологична стойност на храните.
Според произхода си храните се разделят на животински и растителни.
Животинските от своя страна биват:

 • Риба
 • Месо
 • Мляко
 • Яйца

Ратителните:

 • Плодове
 • Зеленчуци
 • Варива
 • Семена и ядки


Отделна група са храните, продукт на хранителната промишленост, като захарни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни и др. преработени храни.

НУТРИГЕНЕТИКА – наука за генетичните различия в хората по отношение на реакцията им към определени храни- т.е уникалният им метаболизъм.

НУТРИГЕНОМИКА- наука, изучаваща влиянието на храната върху чошеките гени и промените, които тя предизвиква на молекулярно, клетъчно и органно ниво. Доказано е, че определено хранене може да промени заложената генетична информация и о оттам да повлияе върху възникването или предотвратяването на определени заболявания и състояния у човека.

Ако ядем качествени храни, може да очакваме здрав и качествен организъм. Какво да очакваме обаче, когато ядем некачествени храни, колкото, когато и каквито си поискаме....
Отговорът оставям на Вас.

 „Нека храната ви бъде лекарство и лекарството — храна!“ - Хипократ

 

„Който яде, макар че е сит, копае гроба си със собствените зъби.“ - Татарска пословица